Diensten

Advies

Advisering op het gebied van organisatie in combinatie met automatisering is de basis van onze werkzaamheden. In elk traject gaan we met de klant aan tafel om samen te bepalen op welke manier vraagstukken moeten worden opgelost. Onze advies werkzaamheden bestaan uit de volgende onderdelen.

Procesbeschrijving

Processen moet bekend zijn, maar vaak moeten ze nog worden beschreven. Stroomschema’s geven hierbij inzicht en zwakke punten komen in dit stadium regelmatig boven water. Wij automatiseren alleen degelijke processen.

Knelpunt analyse

Organisatorische of automatiseringstechnische knelpunten diepen we uit en stellen een oplossing voor. Met onze ervaring en opbouwend kritische houding zijn we in staat de juiste vragen te stellen waarbij het bedrijfsbelang voorop staat.

Toepasbaarheid onderzoek

Toe aan een pakketkeuze? Wij zijn in staat een rapport op te stellen waarin staat of- en waar de software gaat passen in de organisatie. Een toepasbaarheids onderzoek voeren wij meestal uit voor onze eigen of Exact software, maar ook voor branche specifieke producten.

Functioneel ontwerp

Wanneer software moet worden ontwikkeld maken we met de klant een functioneel ontwerp waarbij proces en oplossing ondubbelzinnig zijn beschreven. Bij acceptatie van de oplossing nemen wij hierbij een leidende rol.

Technisch ontwerp

In het geval van maatwerk moet een technisch ontwerp gemaakt worden om te bestuderen hoe de gewenste functionaliteit gemaakt kan worden

Implementatie

Een nieuw systeem vergt veel inspanning; het werkt anders, er is tijdsdruk en de dagelijkse zaken dienen ook door te lopen. Voor aanvang van implementatie besteden we daarom ruime aandacht aan de planning en maken we heldere afspraken met elkaar. Op de meeste gebieden zullen wij de organisatie ondersteunen. We nemen het initiatief, maar vragen daarnaast wel commitment.

Plan van aanpak

Afspraken met de klant over zaken die geregeld moeten zijn bij ingebruikname van de nieuwe software worden vastgelegd in een plan van aanpak. Dit dient tijdens de implementatie als leidraad voor alle projectleden, dus ook voor ons!

Opleiding

Gebruikers die geen instructie hebben gehad, reageren waarschijnlijk teleurgesteld op het nieuwe systeem. In overleg stellen we een opleidingsplan samen en geven we de training. We leiden enkele key-users op die alle ins en outs kennen zodat U minder afhankelijk bent van ons.

Documentatie

Het is mogelijk dat wij werkinstructies en handleidingen schrijven. In de praktijk komt het er op neer dat wij de grote lijn opzetten en dat de klant deze aanvult met gedetailleerde informatie over de acties of handelingen die worden verricht.

Conversie

Een stap die vaak onderschat wordt en de bottleneck vormt gedurende de implementatie is het voeden van het nieuwe systeem met stam- of procesdata. Wij adviseren over, of helpen mee met de conversie van data.

Ontwikkeling

Op software gebied blijven wij constant bijleren, zodat de nieuwste technologie├źn ook in uw oplossing kunnen worden opgenomen. Op deze pagina vindt u dan ook een opsomming van onze technische kennis en korte voorbeelden van oplossingen. Bij de referenties vindt u uitgebreidere beschrijvingen van trajecten die wij hebben uitgevoerd.

Onze software

Is in zijn geheel door ons bedacht en ontwikkeld en volledig gebaseerd op Microsoft SQL aangevuld met webtechnologie. Hierdoor zijn wij in staat om de volgende zaken (klantspecifiek) te realiseren;

Microsoft SQL Server

Wij hebben een grondige en specialistische kennis van Microsoft SQL server (vanaf versie 6.5 t/m 2008). Onze eigen software gebaseerd draait er ook op. Problemen met stroperige overzichten of applicaties? Laat ons er een keer naar kijken. De SQL server is een prachtig instrument, maar wordt in de praktijk vaak mishandeld door lompe tabelstructuren en niet zorgvuldig ontworpen queries.

Web technologie├źn

Microsoft Office

Wanneer oplossingen snel moeten worden gerealiseerd en weinig mogen kosten maken wij graag gebruik van Microsoft Office. Als database gebruiken wij bij voorkeur Microsoft SQL Server. Dit is hoe wij MS-Office vaak inzetten

Access

Excel

Word