Trailerbouw

Deze trailerbouwer is gespecialiseerd in schuifvloer trailers. Begin 2003 is men gaan standaardiseren, wat een kostenreductie in de bouw van de trailer heeft opgeleverd. Afzet vindt door heel Europa plaats met behulp van een dealerkanaal.

Vraag

Men was op zoek naar een geautomatiseerd systeem, dat de standaardwerkwijze kon ondersteunen. Tevens diende men inzicht te krijgen in planningsprocessen voor zowel verkoop als productie.

Oplossing

Met behulp van Exact Software zijn we er in geslaagd de primaire bedrijfsprocessen te automatiseren. Met wat specifieke koppelingen aan een SQL database is het uiteindelijk gelukt, inzicht te krijgen in de verkoopplanning op basis van eenheden per week, per productietype (standaards, specials etcetera) en in de productieplanning door in diezelfde database productieorders met additionale data te verrijken, zodat men continue zicht heeft op productie-planentiteiten en productiehallen. In de loop der jaren is er een separate service tak bijgekomen, die apart wordt geadministreerd. De administratie is gebaseerd op productieorders van waaruit op nancalulatiebasis factuurvoorstellen worden gegenereerd en kan direct gefactureerd worden. Beide administraties resulteren i n aparte fiscale entiteiten, die op hun beurt op basis van een centraal chassisnummer aan elkaar gekoppeld kunnen worden, zodat de historie van een voertuig altijd inzichtelijk is.

Nazorg

Momenteel wordt op basis van een productconfigurator pakket het dealerkanaal voorzien van informatie en online mogelijkheden trailers te configureren en prijzen te bepalen voor het hele dealerkanaal in Europa. Tevens wordt op basis van veranderende inzichten en informatiebehoefte, de werking van de software continue aangepast naar de behoefte van de klant, veelal middels overzichten en extra databases.